Κατανάλωση νερού σκύλου

Ένα από τα εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία κατά τη λήψη ιστορικού πάσχοντος ζώου είναι η κατανάλωση ημερησίας ποσότητος νερού. Αυτό αποτελεί μία πληροφορία όχι ιδιαιτέρως γνωστή στο ευρύτερο κοινό.

Η κατανάλωση νερού πέραν του φυσιολογικού αποτελεί μια συνήθη κλινική εικόνα προβλημάτων που μπορεί να σχετίζονται είτε με νεφροπάθειες, είτε με ενδοκρινολογικά νοσήματα καθώς επίσης και σοβαρές καταστάσεις του αναπαραγωγικού συστήματος (πυομήτρα).

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ανησυχούν ιδιαιτέρως , όταν ο σκύλος τους καταναλώνει ποσότητα νερού μεγαλύτερη από 100ml/kg/24 ωρο. (παράδειγμα σκύλος 5 κιλά πρέπει να πίνει λιγότερο από 500 ml νερού ημερησίως).

Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται παρακολούθηση τουλάχιστον για ένα εικοσιτετράωρο και αν και μετά την παρέλευση αυτού του χρόνου η κατανάλωση νερού δεν επανέλθει στα φυσιολογικά όρια τότε η προσκόμιση σε κτηνίατρο είναι επιβεβλημμένη για κλινική διερεύνηση.