Διάρροια στο σκύλο

Η διάρροια στο σκύλο είναι ένα από τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα, τόσο για τους κηδεμόνες όσο και τα ίδια τα κατοικίδια.

Στο παρακάτω άρθρο αναφέρονται

(α) τα κυριότερα αίτια διαρροιών στον σκύλο,

 (β) τι ορίζουμε ως διάρροια   και

 (γ) συμβουλές διαχείρισης.

Τα κυριότερα αίτια πρόκλησης διαρροιών στον σκύλο είναι τα ακόλουθα

 • Κατανάλωση αλλοιωμένων τροφών/ξένων σωμάτων
 • Χρήση φαρμακευτικών ουσιών
 • Στρες και άγχος
 • Κολίτιδα
 • Παγκρεατίτιδα
 • Αλλαγή διατροφής
 • Χορήγηση μεγαλύτερης ποσότητας τροφής
 • Παρασιτικά νοσήματα
 • Λοιμώδη νοσήματα
 • Ηπατική νόσος
 • Νεφρική νόσο


Από τα παραπάνω αίτια ίσως το συχνότερο είναι οι αλλαγές στη διατροφή, το οποίο περιλαμβάνει τόσο την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφών, όσο και τη διαφοροποίηση του είδους της τροφής.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι κηδεμόνες τί ορίζεται ως διάρροια. Ως διάρροια ορίζεται οποιαδήποτε αλλαγή στη σύσταση, την ποσότητα, τη συχνότητα των κενώσεων του σκύλου.

Σαφώς, η διαχείριση και η πρόγνωση έχει άμεση σχέση με το είδος της διάρροιας.

Το σημαντικότερο που μπορεί να κάνει ένας κηδεμόνας για τη αντιμετώπιση της διάρροιας είναι η ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΡΟΦΗΣ  τουλάχιστον για 12-24 ώρες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να αναζητηθεί εάν χορηγήθηκε στο ζωάκι κάποια αλλοιωμένη τροφή,  εάν άλλαξε κάποια διατροφική συνήθεια και τέλος εάν καταναλώθηκε κάποιο ξένο σώμα. Στη συνέχεια , και εφόσον υπάρχει επικοινωνία με κτηνίατρο, γίνεται προοδευτική κατανάλωση του σιτηρεσίου που θα συστηθεί.

Πρέπει να τονιστεί ότι η άμεση λήψη διαιτητικών μέτρων συμβάλλουν στην καλύτερη πρόγνωση της νόσου, ενώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε συνέχιση ή η επανεμφάνιση διαρροιών   επιβάλλεται η παρέμβαση κτηνιάτρου. Τέλος, επιβαρυντικό σημείο αποτελεί και η παρουσία ανορεξίας σε ζώα τα οποία κάνουν διάρροιες, καθώς τότε συστήνεται πολύ πιο επιθετική διαχείριση, αφού η χορήγηση οροθεραπείας είναι απαραίτητη.