Τι είναι η δυσπλασία ισχίου

Η δυσπλασία ισχύου είναι μία νοσολογική κατάσταση που εμφανίζεται κυρίως σε μεγαλόσωμες-γιγαντόσωμες φυλές , χωρίς όμως να αποκλείεται η εμφάνισή της σε σκύλους μικρότερου σωματικού βάρους.

Αιτιολογία της νόσου

Η δυσπλασία του ισχίου οφείλεται κυρίως σε γενετικούς παράγοντες. Πολλές φορές όμως στην αιτιολογία της νόσου παίζουν ρόλο η διατροφή, η άσκηση, η κίνηση σε ολισθηρό δάπεδο κ.α.

Πως εκδηλώνετε η νόσος

Η νόσος εκδηλώνετε με πόνο κατά την κίνηση, με πόνο κατά την υποβολή της άρθρωσης του ισχίου σε παθητικές κινήσεις, με περιορισμού του εύρους των κινήσεων. Πολύ χαρακτηριστικό κλινικό εύρημα είναι το bunny hopping,  δηλαδή κίνηση σαν λαγός, όταν το ζωάκι ανεβαίνει σκάλες.

Σε ποιες ηλικίες εμφανίζετε η νόσος

Η εκδήλωση της νόσου γίνεται σε νεαρή ηλικία, από τους πρώτους μήνες ζωής του ζώου.

Πως γίνεται η διάγνωση της νόσου.

Η διάγνωση βασίζεται στο μέγεθος του ζώου, στην εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων σε νεαρή ηλικία. Συστήνεται κλινική εξέταση υπό γενική αναισθησία (δοκιμή ortolani) , συμμετρική ακτινογραφία ισχίων. Μία σημαντική παρατήρηση, ο ακτινολογικός έλεγχος ξεκινάει από νεαρή ηλικία, περίπου 6 μήνες και συνεχίζεται μέχρι το ζωάκι μας να γίνει 14 μηνών περίπου. Μόνο τότε μπορούμε να πούμε ότι ο σκύλος μας είναι ελεύθερος δυσπλασίας.

Θεραπεία της δυσπλασίας ισχύου

Η θεραπεία που συστήνεται σχετίζεται κυρίως με την έκταση της βλάβης των αρθρώσεων. Διαιτητικά μέτρα διά βίου, περιορισμός της σωματικής άσκησης και απώλεια σωματικού βάρους είναι οι κύριοι άξονες της θεραπευτικής μας προσέγγισης. Σε σοβαρές καταστάσεις είναι αναπόφευκτη η χειρουργική αποκατάσταση.

 

Tip για τη δυσπλασία ισχίου.

Ένας σκύλος μπορεί να χαρακτηριστεί δυσπλαστικός μόνο σε νεαρή ηλικία και αυτό μετά την ακτινογράφησή του. Σε μεγαλύτερη ηλικία αναφέρεται ότι ο σκύλος μας εμφανίζει οστεοαρθρίτιδα και αποτελεί μεγάλο λάθος να χαρακτηριστεί ως δυσπλαστικός.

 

Γενικά η δυσπλασία του ισχίου είναι μία πολλή σοβαρή νοσολογική κατάσταση, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και είναι απαραίτητη η συνεργασία με τον κτηνίατρο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ζώου.