Εμβολιασμοί - Aποπαρασιτώσεις

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες ζωής των τετράποδων φίλων μας είναι απαραίτητος τόσο ο προληπτικός εμβολιασμός όσο και η αποπαρασίτωση που αφορά ενδοπαράσιτα ( ταινίες νηματώδη, κεστώδη, εχινόκοκκος) και εξωπαράσιτα (ψύλλους , κρότωνες κτλ).

Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στα πλαίσια του εφικτού την αποφυγή κινδύνων της ζωής του φίλου μας.

Οι αποπαρασιτισμοί πραγματοποιούνται καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους . Η συνέπειά μας σε αυτό το κομμάτι της προληπτικής ιατρικής είναι αναγκαία για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το εμβολιακό πρόγραμμα που ακολουθούμε μας εξασφαλίζει κατά το δυνατό αποφυγή λοιμωδών νοσημάτων που πολλές φορές οδηγούν στο θάνατο κυρίως ζώα μικρής ηλικίας. Όσον αφορά και το εμβολιακό πρόγραμμα και πάλι η συνέπεια από πλευράς του ιδιοκτήτη, ιδιαίτερα στους πρώτους μήνες ζωής, είναι καθοριστική για καλύτερα επιθυμητό αποτέλεσμα