Κρυψορχία σε κατοικίδιο ζώο

Κρυψορχία είναι ο ιατρικός όρος που περιγράφει την μη ολοκλήρωση της καθόδου των όρχεων, είτε του ενός είτε και των δύο στο όσχεο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η κάθοδος των όρχεων  πρέπει να ολοκληρωθεί εντός των οκτώ πρώτων εβδομάδων της ζωής τους. Το ανώτερο ηλικιακό όριο καθόδου των όρχεων στο όσχεο είναι έξι μήνες.

Υπάρχουν κάποιες φυλές όπου η κλινική εμφάνιση του φαινομένου είναι πιο συχνή.

Boxers,poodle,miniature Schnauzers, German shepherd είναι από τις φυλές που το φαινόμενο έχει μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης.

 

Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση  που το κατοικίδιό μας είναι κρυψόρχης.

Άμεση επίσκεψη στον κτηνίατρο, για να οριστεί ραντεβού για αμφοτερόπλευρη ορχεκτομή.

Σημειώνουμε ότι , η κρυψορχία διακρίνεται σε ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη , εάν αφορά μόνο τον ένα ή και τους δύο όρχεις και βουβωνική ή κοιλιακή , αναλόγως το σημείο που βρίσκεται ο όρχης που δεν έχει εγκατασταθεί στο όσχεο. Πρέπει να τονιστεί ότι η κοιλιακή κρυψορχία είναι μία πιο δύσκολη χειρουργικά κατάσταση για το κατοικίδιό μας.

 

Γιατί να κάνουμε την χειρουργική επέμβαση.

Τα κατοικίδια που είναι  κρυψόρχεις θα πρέπει οπωσδήποτε να στειρώνονται, διότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό κακοήθους εξαλλαγής των όρχεων που δεν έχουν ολοκληρώσει την πορεία τους προς το όσχεο. Επιπλέον, δεν είναι σπάνιες οι συστροφές των ενδοκοιλιακών όρχεων, που αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Προφανώς και δε χρησιμοποιούνται στην αναπαραγωγική διαδικασία, για να μην εμφανιστούν στο μέλλον και άλλοι κρυψόρχεις.

 

Τι να περιμένουμε μετά το χειρουργείο.

Συνίσταται η χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού άλγους, όπως και καλόν είναι να τοποθετηθεί κολάρο Ελισάβετ μέχρι την πλήρη ίαση του χειρουργικού τραύματος. Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για να επιστρέψει στην κανονικότητα το ζωάκι μας ποικίλει, ανάλογα κυρίως με την ηλικία και τη διάρκεια της χειρουργικής αποκατάστασης, δεν ξεπερνά όμως τις τρεις με πέντε ημέρες.

Κρυψορχία σε κατοικίδιο ζώο