Νεοπλάσματα μαστών στο σκύλο

Στο παρακάτω άρθρο αναφέρονται επιγραμματικά τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οι κηδεμόνες των θηλυκών σκύλων, σχετικά με τα νεοπλάσματα των μαστών.

– Τα νεοπλάσματα μαστών αποτελούν μία πολύ συχνή κλινική εκδήλωση στο σκύλο. Συνήθως εμφανίζονται σε μεσήλικες – υπερήλικες σκύλους. Επιπλέον συνηθέστερα εμφανίζονται στους 2 τελευταίους στίχους μαστών.

– Ορμονικά κυρίως είναι τα αίτια εμφάνισής τους.

– Το 50 % περίπου αυτών είναι κακοήθη. Η κακοήθεια μπορεί να εκτιμηθεί μετά από βιοψία της μάζας, ενώ σοβαρές ενδείξεις κακοήθειας είναι κυρίως το ασύμμετρο μέγεθος, η αυξημένη αιμάτωση, η διείσδυση στο κοιλιακό τοίχωμα κ.α.

– Δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν  γίνεται η διάγνωση των νεοπλασμάτων, υπάρχουν μεταστάσεις, ενώ το μέσο προσδόκιμο μετά την χειρουργική αποκατάσταση είναι από 6 μήνες έως 2 χρόνια.

– Χειρουργικά, ανάλογα με την εντόπιση των αλλοιώσεων, μπορεί να απαιτείται αφαίρεση συγκεκριμένου αριθμού μαστών έως  ολική μαστεκτομή. 

– Η ωοθηκυστερεκτομή (ΩΥΕ) σε νεαρή ηλικία, από τον 6ο μήνα της ζωής του ζώου, αποτελεί το καλύτερο προληπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση της νόσου. Δυστυχώς, όταν η  ΩΥΕ γίνει σε μεγαλύτερη ηλικία, άνω των 3 ετών, δεν έχει πρακτικά καμία επίδραση στην πρόληψη της νόσου.  

Νεοπλάσματα μαστών στο σκύλο